Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

PNAS ตีพิมพ์งานวิจัยพื้นที่เลี้ยงไก่เป็นที่แรกของโลกอยู่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม ] สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (PNAS) ตีพิมพ์งานวิจัยว่าพื้นที่ที่เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการเรื่อง “ไทดำ : รากเหง้าสังคมไทยและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม ] ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ขอเชิญรับฟังการบรรยายวิชาการ (Public lecture) เรื่อง “When women Rule : Matriarchy in Southes Asia”

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญรับฟังการบร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
nop

ขอเชิญบุคลาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประชุม มอบหมายและติดตามงาน เพื่อการบริหารจัดการองค์กร ยุคใหม่ ครั้งที่ 2

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม ] ขอเชิญบุคลาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
suchaya sirithanyaporn

เอกสารงานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ] เอกสารงานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ 00

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

อบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

 22 รวมเข้าชม

 22 รวมเข้าชม ]วันที่ ๑๓ มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมอบรมการกรอก CHE QA

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
suchaya sirithanyaporn

งานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วประเทศ

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม ] รายงานเอกสาร งานปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั่วปร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 45 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 45 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอ … ส่วนธรรมนิเทศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ]วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตาม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC ชวนนิสิตร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม ASEAN

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] ศูนย์อาเซียนศึกษา ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
suchaya sirithanyaporn

เอกสารงานปฐมนิเทศคณาจารย์ มจร ทั่วประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม ] 01-มาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่ 02-1-กฎกระทรวง-การจัดการศึกษา-2565 02-2-กฎกระทร

อ่านต่อ »