Skip to content

Month: พฤศจิกายน 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระวชิรกิตติบัณฑิต,

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Download file (.pdf) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565”

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “ประชุมคณะกรรมการหอพักนิสิต ครั้งที่ 1/2565” […]กอ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พิธีแสดงความยินดีและซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารงองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยผู้เสนอโครงการวิจัย (7 ส่วนงานเพิ่มเติม) เข้ารับฟังข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาโครงการวิจัย วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านออนไลน์

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม เรียน/แจ้ง นักวิจัยผู้เสนอโครงการวิจัย (7 ส่วนงานเพิ่มเติม) เข้ารับฟังข้อเสน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

การประชุมคณะทำงานดำเนินการด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น

อ่านต่อ »