Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 73 รวมเข้าชม

 73 รวมเข้าชม ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอ “แนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕” ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

 198 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 198 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ลำดับชื่อ ฉายา/นามสกุลดาวน์โหลดเกียรติบัตร 1พร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
suchaya sirithanyaporn

ต้นฉบับวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา

 497 รวมเข้าชม

 497 รวมเข้าชม ] ต้นฉบับวิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาต้นฉบับเทศกาลและพิธีกรรม(ฉบับสำเน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 57 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 87 รวมเข้าชม

 87 รวมเข้าชม ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 57 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอ … ส่วนธรรมนิเทศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Phramaha Pharadon Suwannarat

คณะสงฆ์มหายานสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ วัดปากน้ำ

 95 รวมเข้าชม

 95 รวมเข้าชม ] วันอาทิตย์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๙ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิกา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่าย “บวร” เพื่อการจัดสวัสดิการสร้างสังคมสงเคราะห์ข้ามประเทศ

 263 รวมเข้าชม

 263 รวมเข้าชม ] วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์, ดร. ที

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
law law

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

 110 รวมเข้าชม

 110 รวมเข้าชม ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
law law

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

 185 รวมเข้าชม

 185 รวมเข้าชม ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง  มอบอำนาจแล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนิสิตคณะสังคมศาสตร์ “ร่ายกวี ชมดนตรี จิบกาแฟ แลต้นไม้”

 93 รวมเข้าชม

 93 รวมเข้าชม ] วันพุธที่ ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 56 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 94 รวมเข้าชม

 94 รวมเข้าชม ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 56 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอ … ส่วนธรรมนิเทศ

อ่านต่อ »