Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 22 มิถุนายน 2565

 126 รวมเข้าชม

 126 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบอ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 ผ่านระบบ ZOOM

 224 รวมเข้าชม

 224 รวมเข้าชม แจ้งประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ U2T ระยะที่ 2 ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

 308 รวมเข้าชม

 308 รวมเข้าชม ขอนิมนต์/เชิญ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดกลุ่มวิจัย โครงการพัฒนาวิจัยและนวัต

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

 262 รวมเข้าชม

 262 รวมเข้าชม ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/65 ในวันที่ 4 และ 6 มิถุนายน 2565

 283 รวมเข้าชม

 283 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3/

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

 254 รวมเข้าชม

 254 รวมเข้าชม   ประกาศราชื่อผู้ผ่านการอบรมนักวิจัยรุ่นใ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 13

 101 รวมเข้าชม

 101 รวมเข้าชม วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 วันที่

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญรับฟังการบรรยายการบรรยายนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนา

 433 รวมเข้าชม

 433 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนักวิจัยเข้า

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในวันที่ 9 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 14.00 น.

 247 รวมเข้าชม

 247 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัยรับฟังการบรรยายโครงการวิจัยและพุทธนวัตกรรม​สร้างสรรค์ ในว

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2565

 425 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 425 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »