Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร มจร

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2568 – กองกิจการวิทยาเขต

 494 รวมเข้าชม

 494 รวมเข้าชม ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองสื่อสารองค์กร มจร

กองกิจการวิทยาเขต

 355 รวมเข้าชม

 355 รวมเข้าชม กองกิจการวิทยาเขต อ่านรายละเอียดจากแหล่งที่มา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทปอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

 923 รวมเข้าชม

 923 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ ส่วนกลาง ร่วมแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว บันทึกเทป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ขออนุโมทนาบุญ

 760 รวมเข้าชม

 760 รวมเข้าชม ขออนุโมทนาบุญ แด่ 1.คุณมานพ ลิ้มอาวัชนาการ-คุณนุสรา บุญพิคำ และลูกหลาน 2.พน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

 302 รวมเข้าชม

 302 รวมเข้าชม พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. กล่าวธรรมกถา เนื่องในวันอาสฬหบูชาและวันเข

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ และเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ”

 866 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 866 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานจำพรรษา ประจำปี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วันอาสาฬหบูชา’

 244 รวมเข้าชม

 244 รวมเข้าชม #,วันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ คำ่ เดือน ๘ เป็น ‘วัน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

 769 รวมเข้าชม

 769 รวมเข้าชม ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวันอาสาฬบูชา ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

อ่านต่อ »