Skip to content

Day: มีนาคม 7, 2024

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำราชอาณาจักรไทย ถวายการปฏิสันถาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

 40 รวมเข้าชม

 40 รวมเข้าชม ]วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. H.E.Mr.Nagesh Singh เอกอัครร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Avatar

ฯพณฯ เอกอัครราชทูตอินเดียประจำราชอาณาจักรไทย ถวายการปฏิสันถาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๙ น. H.E.Mr.Nagesh Singh เอกอัคร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
Avatar

แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 05/2567 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) วันที่ 27 มีนาคม 2567 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อาคารวิทยบริการ ชั้น 5 มจร อยุธยา

 90 รวมเข้าชม

 90 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 05/2567 (ทุกทุน/ทุกปีงบการวิจัย ) วัน

อ่านต่อ »