Skip to content

Day: กรกฎาคม 30, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมเตาเผาขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง สถาบันปัญจนิยาม มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ กับ บริษัท เนเจอร์รัล โปรเทค จำกัด

 62 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 62 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การแลกเป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขออนุโมทนาและชื่นชม ที่ได้รับรางวัล “บุคคลแห่งชาติ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 58 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 58 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบุคลากร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย “ระดับดี”  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

 56 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 56 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ มจร.วข.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“กองกิจการนิสิต และกองวิเทศสัมพันธ์มจร นำนิสิตไทยและเทศ เข้ารับฉีดวัคซีน (AstraZeneca) ต้านโควิด-19 ที่วัดศรีสุดาราม กทม.”

 41 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 41 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ วันนี้ (30 ก.ค.64) เวลา 06.00 น.มหาวิทยาลัยมหาจุฬ

อ่านต่อ »