Skip to content

Month: มิถุนายน 2015

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒ ปฐมนิเทศ ป.บัณฑิตศึกษา รุ่น ๒

 1,063 รวมเข้าชม

 1,063 รวมเข้าชม เช้าวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรประ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

พระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรีพระศรีคัมภีรญาณบรรยายแก่นิสิตป.ตรี

 849 รวมเข้าชม

 849 รวมเข้าชม พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร., รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในรายวิชา ปรัชญาเบื้

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

MCU organize the 2nd MCU Contestสำนักงานพระสอนศีลธรรม จัดมหกรรม 2nd MCU Contest

 409 รวมเข้าชม

 409 รวมเข้าชม สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีปฐมนิเทศงาน

อ่านต่อ »