Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

โครงการพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์ ประจำปี ๒๕๖๕

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาเขตนครสวรรค์ ทุกรูป/คน ที่เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ พระเทพสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ศุภสิทธิ์ คงทน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม       พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๑๐ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้      วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

การประกันคุณภาพการศึกษา

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา..๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี ๒๕๖๖

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม การขอผ่อนผันทหาร ตั้งแต่บัดนี้-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เท่านั้น มจร วิทยาเขตนครสวรรค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
bordinthon jeenpea

พระพรหมวชิรโมลี​ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๘๙ ปี

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท กฤษดา สาริกา เชิญ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

รายวิชากฎหมายทั่วไป จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเชิงวิชาการ

 19 รวมเข้าชม

 19 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. รายวิชากฎหมายทั่วไ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ร.๑๐) ๒๕๖๕

 21 รวมเข้าชม

 21 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการปลูกป่าเฉลิม

อ่านต่อ »