Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ถวายมุทิตาพระสังฆาธิการในเขตป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ร่วมบำเพ็ญกุศลอดีตนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ร่ว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการดีๆ จากพี่น้อง มจร.

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศ ส่วนงานทะเบียนและวัดผล สำนักงานวิชาการ วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง ปฏิทินจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๑

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรื่อง ปฏ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ข่าวสารทุนวิจัย

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต วช. เปิดรับข้อเสนอทุนปี 2

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

เปิดรับสมัครครูพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 4 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เปิดรับสมัครครูพระสอนศีลธรรม วส.พิจิตร ครับ #หลักเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 3 รวมเข้าชม

 3 รวมเข้าชม Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

สำนักงานวิชาการ ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทลายโจร

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 สำนักงานวิชาการร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ หน้าสำ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง

อ่านต่อ »