Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

 277 รวมเข้าชม

 277 รวมเข้าชม แจ้งนักวิจัยรับฟังการตรวจขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบอ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตรวจรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 ในวันที่ 5 เมษายน 2565

 134 รวมเข้าชม

 134 รวมเข้าชม ประกาศแจ้งนักวิจัยทุนวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์จะดำเน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

โครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU-Buddhist Creative and Innovative University)

 170 รวมเข้าชม

 170 รวมเข้าชม โครงการพัฒนาการวิจัยและพุทธนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์แห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ | วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.

 384 รวมเข้าชม

 384 รวมเข้าชม วันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นัดประชุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

เปิดรับสมัคร! ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ : สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 13 วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2565

 348 รวมเข้าชม

 348 รวมเข้าชม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 825 รวมเข้าชม

 825 รวมเข้าชม วันที่ 24 มีนาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจก

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติครั้งที่ 1 (MCULPN – AC) วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565

 137 รวมเข้าชม

 137 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น และนักวิจัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

 133 รวมเข้าชม

 133 รวมเข้าชม ประกาศผลงานวิจัยดีเด่น-2564-Scan   สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

นัดประชุมตรวจการขอรับรองงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการผ่านระบบบออนไลน์ วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

 379 รวมเข้าชม

 379 รวมเข้าชม วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์นัดประชุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย ปีงบ’65 เข้ารับฟัง การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเพื่อขอใบรับรองจริยธรรมการวิจัย (รอบที่ 2) 17 กุมภาพันธ์ 2565 | 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 177 รวมเข้าชม

 177 รวมเข้าชม เรียน/แจ้ง นักวิจัยปีงบ 65 เข้ารับฟังการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเพื่อขอใบร

อ่านต่อ »