Skip to content

Day: พฤศจิกายน 14, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความอาลัยในพิธิฌาปนกิจคุณแม่วันนา รักษาโฉม (มารดา ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม)

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม ] วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย นำโดยพระมหาธนวุฒิ โชติธ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมให้โครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบ 2567

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมใ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
คณะสังคมศาสตร์ มจร โคราช

๓๐ปีรัฐศาสตร์การจัดการเชิงพุทธเสวนา “แลหน้าก็มีหวัง เหลียวหลังก็ภาคภูมิ”

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม มจร โคราช

อ่านต่อ »