Skip to content

Day: มีนาคม 16, 2023

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

 75 รวมเข้าชม

 75 รวมเข้าชม ในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

Классификация, конструкция и правила выбора каминов Пресс релизы АССбуд строительный портал

 122 รวมเข้าชม

 122 รวมเข้าชม Рост пользователей гемблинговых сервисов Максима Криппы и Макса Полякова от

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา ร่วมแสดงมุทิตา “พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ, รศ.ดร.

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม ] Just in : วันที่ 15 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย

อ่านต่อ »