Skip to content

Day: มกราคม 19, 2023

ผลิตบัณฑิต
คเชนทร์ สุขชื่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อตรวจรับงานงวดงานที่ ๔

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม แผนการขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่ายพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ) โดยคณะสงฆ์จังหว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม โดย ผศ.ศศิกิจจ์,ผศ.อนงค์นาฏ และอ.จาตุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ ณ ห้องนิทรรศการใต้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา พาสาน

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม วันนี้ที่ 19 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

รัฐศาสตรบัณฑิต ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย กรุงเทพมหานคร

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ] วันอังคารที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
techo

BronyMate Évaluation 2021

 6 รวมเข้าชม

 6 รวมเข้าชม Pendant le monde moderne, l’existence tempo est vraiment rapide, plus le tous

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

รองอธิการบดี มจร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพระธรรมทูต กองวิเทศสัมพันธ์ น้อมถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เนื่องในมงคลดิถีอภิลักขิตสมัย เถลิงศกปีใหม่ ๒๕๖๖

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ]วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

“ความเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์”

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] วันพุธที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๙ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

อ่านต่อ »