Skip to content

Day: มกราคม 18, 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
techo

Business Success Guidelines You Should Know

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Whether most likely in the early stages of launch

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖

 61 รวมเข้าชม

 61 รวมเข้าชม รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๖ ฟรี ! สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ไม่มีค่าสมัคร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

What Are Marketing Information?

 91 รวมเข้าชม

 91 รวมเข้าชม Market observations are used by companies to know their focus on customers.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

นักศึกษาสงฆ์ลาว มจร มุ่งสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานิสิต

 149 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 149 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] นักศึกษาสงฆ์ลาว มจร มุ่งสร้างเครือข่ายขับเคลื่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

SeniorPeopleMeet Review

 97 รวมเข้าชม

 97 รวมเข้าชม È mai e poi mai troppo tardi fino ad oggi . Satisfying new people e slipping

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
nop

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (Developer) ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 101 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 101 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ตามที่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักหอสมุดและเทคโ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

 176 รวมเข้าชม

 176 รวมเข้าชม ]วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศาสตร์เยี่ยมชมส่วนงานสนับสนุน กองกิจการนิสิต”

 134 รวมเข้าชม

 134 รวมเข้าชม “ต้อนรับปฏิสันถารนิสิตชาวต่างประเทศ ชั้นปีที่1 คณะพุทธศ […]กองกิจการนิสิต ส

อ่านต่อ »