Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ รับรองงานวิจัยและพิจารณาทุนวิจัยส่วนงาน

 590 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 590 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 3)

 554 รวมเข้าชม

 554 รวมเข้าชม การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

 575 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 575 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 574 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 574 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน สถาบันวิจั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

 181 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 181 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังแนวการการพัฒนาผลงานวิจัยที่จะขอการรับรองผลงานวิจัย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 535 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 535 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเรียน/เจริญพร นักวิจัย ท

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564

 233 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 233 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำสถาบั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำสัญญาวิจัย ปีงบประมาณ 2565 | วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564

 170 รวมเข้าชม

 170 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564

 174 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 174 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่งขัน Esports Tourtnament ในรายการ U2T Esports สุดยิ่งใหญ่ !!พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 719 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 719 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 12

 165 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 165 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ” . เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงป

อ่านต่อ »