wdt_ID ชื่อเอกสาร หมวดหมู่ ผู้ดำเนินการ ไฟล์
1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากร เอกสารคำสั่ง กองสื่อสารองค์กร
2 ฐานข้อมูลกิจกรรมรายเดือน ฐานข้อมูล กองสื่อสารองค์กร
3 ไดอารี่ 2559 ไดอารี่ กองสื่อสารองค์กร
ชื่อเอกสาร หมวดหมู่