Skip to content

Day: พฤศจิกายน 11, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

“ประชุมผู้บริหารและบุคลากร กองคลังและทรัพย์สิน มจร”

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] “ประชุมผู้บริหารและบุคลากร กองคลังและทรัพย์สิน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2/2565

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ อนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครั้งที่ 2-2565

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับสถาบันการ ศึกษาในกำกับของรัฐ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม ] ร่วมกิจกรรม “โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับสถ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ]กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑

อ่านต่อ »