Skip to content

Month: ตุลาคม 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔ (ตารางเรียน ตารางสอน)

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
นภัสสร กัลปนาท

มจร แต่งตั้งให้บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ ๘ รูป/คน

 89 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้

 89 รวมเข้าชม,  9 เข้าชมวันนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่งขัน Esports Tourtnament ในรายการ U2T Esports สุดยิ่งใหญ่ !!พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 6 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่งข

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ชาคริต

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เรื

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔)

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เรื่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ประจำปีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

 2 รวมเข้าชม

 2 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เรื่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
lib

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวศิรินภา กองวัสกุลณี ที่ได้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ “ระดับชำนาญการ”

 5 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้

 5 รวมเข้าชม,  4 เข้าชมวันนี้ ]   ส่วนหอสมุดกลาง สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ขอแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้งให้บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

 7 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้

 7 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้ ] ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

นิสิตจิต​อาสา​พัฒนา​สังคม​ (CSR)​ ช่วยเหลือ​ผู้ประสบภัย​น้ำ​ท่วม​ ณ​ อำเภอ​บางบาล​ จังหวัด​พระ​นครศรี​อยุธยา​

 6 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  5 เข้าชมวันนี้ ] วันจันทร์​ที่​ ๑๘ ตุลาคม​ ๒๕​๖​๔​ เวลา​ ๑๒.๓๐ น.

อ่านต่อ »