Skip to content

Day: กันยายน 19, 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

“วันกตัญญู” รำลึกถึงคุณูปการผู้เกษียณอายุการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔

 20 รวมเข้าชม

 20 รวมเข้าชม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงาน “วันกตั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

ขอนิมนต์พระวิทยากรและผุ้สนใจร่วมโครงการอบรมพระธรรมวิทยากรสอนกรรมฐานประจำปี๒๕๖๔

 17 รวมเข้าชม

 17 รวมเข้าชม ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่

 30 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 30 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ `ขอเชิญร่วมสัมมนาพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนพร

อ่านต่อ »