Skip to content

Day: กันยายน 9, 2021

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสั

อ่านต่อ »
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม
Avatar

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๒๔ ปี มหาจุฬาฯ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

 16 รวมเข้าชม

 16 รวมเข้าชม วันพฤหัสบดีที่ ๙  กันยายน  ๒๕๖๔ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการบริหารงานวิจัยด้วยทุนวิจัย ของส่วนงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม วันพุธที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รัก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ, ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บรรยายพิเศษ “หลักธรรมในการบริหารราชการ” ภายใต้โครงการการเป็นข้าราชการที่ดี

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. พระวิมาน คมฺภีรปญฺโญ, ดร.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาออนไลน์ เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมงคล 58 ปี พระเดชพระคุณพระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม กำลังโหลด…วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

อ่านต่อ »