Skip to content

Month: สิงหาคม 2015

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 697 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 697 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการสถา

อ่านต่อ »