Skip to content

Month: สิงหาคม 2015

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
นภัสสร กัลปนาท

“ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism) “ยุวชนอาเซียนเพื่อสันติภาพ ภาษา และวัฒนธรรม” ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “พหุวัฒนธรรม” (Multi-Culturalism)

 1,516 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 1,516 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้              พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ »