Skip to content

Day: พฤศจิกายน 28, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากร

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมบุคลากร บัณฑิตวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

 30 รวมเข้าชม

 30 รวมเข้าชม ] วันจันทร์ที่ ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระวชิรกิตติบัณฑิต,

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
phayao mcu

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนิสิตในระดับชาติหรือนานาชาติ

 22 รวมเข้าชม

 22 รวมเข้าชม Download file (.pdf) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ … The post เรื่อง แต

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจเยี่ยมนิสิตหอพักประจำเดือน พฤศจิกายน “

 31 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 31 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ “อธิการบดี มจร นำนิสิตหอพักทำวัตร สวดมนต์ และตรวจ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
Pm. Krit

“ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565”

 34 รวมเข้าชม

 34 รวมเข้าชม “ประชุมคณะกรรมการปฏิคมภายในประเทศ ครั้งที่ 1/2565 […]กองกิจการนิสิต สำนักงาน

อ่านต่อ »