Skip to content

Day: มกราคม 5, 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ระหว่างวันที่ 15 – 29 ธันวาคม 2564

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 36 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

พรปีใหม่ ๒๕๖๕ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ. ดร.

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] *ที่มา : FB บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระครูวิชัยกิตติคุณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม, อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล

 25 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. คณะ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

 24 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 24 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

เข้ารับทุนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สำนักพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงก

อ่านต่อ »