Skip to content

Day: กุมภาพันธ์ 19, 2021

วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามและประชุมร่วมกับพระราชวชิรเมธี ประธานกรรมการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ตำบลนครชุม ตําบลนครชุม จังหวัดกําแพงเพชร

พระสุธีรัตนบัณฑิต รองประธานคณะกรรมการโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทีมงานจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

27-01-64 พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ เป็นประธาน ในการประชุมโครงการยกระด

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

การประชุมประเมินรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ ฉบับแก้ไข วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »