ส่วนงานวิทยาเขตพะเยา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง20 สิงหาคม 2534
ที่ตั้งของส่วนงาน566 หมู่ 2
แม่กา
เมืองพะเยา, พะเยา 56000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
นายศุภชัย ศรีบัวบาน ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร 054-870141 088-2500850 supachai.sri@mcu.ac.th

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี