ส่วนงานสำนักงานอธิการบดี-กองวิชาการ
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
สุชญา ศิริธัญภร รองผู้อำนวยการ ๐๓๕ ๒๔๘ ๗๗๓ ๐๘๖ ๙๙๘ ๔๖๔๖ su_cha2509@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี