ส่วนงานสำนักงานอธิการบดี
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
ดร.วิไลวรรณ อิศรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 0899221142 wilaiwanmeaw@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี