ส่วนงานสถาบันพระไตรปิฎกศึกษา
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง11 กันยายน 2561
ที่ตั้งของส่วนงานวัดมหาธาตุฯ
พระบรมมหาราชวัง
พระนคร, กรุงเทพมหานคร 10200
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร/พรรณา รก.ผอ.สถาบันพระไตรปิฎกศึกษา 02-623-5392 086-992-5996 phannasom@yahoo.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี