ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธศรีปัญญาทวารวดี
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง26 สิงหาคม 2558
ที่ตั้งของส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 51 ม.2
ไร่ขิง
สามพราน, นครปฐม 73210
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระเทพศาสนาภิบาล, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 034326912 0816656665
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ ฝ่ายบริหาร 034326912 0866003199
พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม, ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ ฝ่ายวิชาการ 034326912 0909202069
พระครูปฐมธีรวัฒน์, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ ฝ่ายกิจการนิสิต 034326912 0855635954
ดร.วันไชย์ กิ่งแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ฯ ฝ่ายวางแผนและ การประกันคุณภาพ 034326912 0936266914
พระปลัดประพจน์ สุปภาโต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 034326912 0892231243
พระครูปลัดพงษ์พันธ์ วํสวโร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี 034326912 0621873444

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี