ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง26 พฤศจิกายน 2555
ที่ตั้งของส่วนงาน662 หมู่ที่ 2
ศาลา
เกาะคา, ลำปาง 52130
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระครูสิริธรรมบัณฑิต, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง 054-209-454 064-949-5999 phanu_mculp@hotmail.com
พระมหาบวรวิทย์ รตนโชโต, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 054-209-454 086-834-9260 bovornvit.ary@mcu.ac.th
พระครูสังฆรักษ์ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน, ผศ. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 054-209-454 062-423-5996 SUPANATKUMCHUM79@GMAIL.COM​
นายณรงค์ ปัดแก้ว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 054-209-454 089-558-1197 mculp_narong2513@hotmail.com
ผศ.ดร.ศิลาวัฒน์ ชัยวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 054-209-454 062-174-3987 silawatchaiwong30@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี