ส่วนงาน หน่วยวิทยบริการ (วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช) วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 30/04/2552
ที่ตั้งของส่วนงาน 1 หมู่ 3
ป่าเซ่า
เมืองอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระสิทธิญาณมุนี/เขมธมฺโม/มายรรยงค์ ผู้อำนวยการ 055-442635 081-972-9879

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี