ส่วนงาน วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง 12 กุมภาพันธ์ .2541
ที่ตั้งของส่วนงาน 217 หมู่ 6
ตำบลบึงพระ
เมืองพิษณุโลก, พิษณุโลก 65000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระศรีรัตนมุนี, ดร. ผู้อำนวยการ 0-5528-7561 08-1888-6248 khun83@hotmail.com
พระครูรัตนสุตาภรณ์, ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 0-5528-7245 ต่อ 118 08-1042-7182 tandej@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัญญา นามสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 0-5528-7245 ต่อ 102 08-1707-3202 panya_mcu@hotmail.com
ดร.วรพล วรสุวรรณโรจน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 0-5528-7245 ต่อ 118 08-1036-5350 juknarin@hotmail.com
ดร.ดอนล่าร์ เสนา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 0-5528-7245 ต่อ 102 08-3957-6932 sena_ra999@hotmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี