ส่วนงานสำนักงานอธิการบดี-กองกลาง
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
ที่ตั้งของส่วนงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาถาวร ถาวรเมธี, ดร. ผู้อำนวยการ - ๐๙ ๘๘๙๔ ๙๙๗๙ tha.phu30@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี