ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง23/กันยายน/2565
ที่ตั้งของส่วนงานวัดพระบรมธาตุ 15 ม.3 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ต.นครชุม
อ.เมืองกำแพงเพชร, จ.กำแพงเพชร 62000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์กำแพงเพชร 055-799455 ต่อ 0 081-7853826

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี