ส่วนงานสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม-ส่วนธรรมนิเทศ
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง3 กันยายน 2541
ที่ตั้งของส่วนงานอาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 เลขที่ 79 หมู่ 1
ลำไทร
วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา 13170
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระมหาทองคำ ฐิตเปโม ผู้อำนวยการ 035-248000 ภายใน 8138 0860047806 thongkham@mcu.ac.th
พระมหาไพโรจน์ กนโก รองผู้อำนวยการ 035-248000 ภายใน 8138 0814495651 phkanako@gmail.com, pairote.nual@mcu.ac.th
พระครูสมุห์อธิกฤต ขมจิตฺโต รองผู้อำนวยการ 0933189844 athikrit2564@gmail.com
พระครูปลัดอุทัย พลเทโว,ดร. รองผู้อำนวยการ 044-001870 062-9954561 Uthaipigsu@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี