ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง26 พฤศจิกายน 2558
ที่ตั้งของส่วนงาน109 หมู่ 7 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
แพงพวย
ดำเนินสะดวก, ราชบุรี 70130
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระปิฎกโกศล, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ 081-014-3946 086-361-4554 Pra_moth@hotmail.com
พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 081-014-3946 089-919-2311 rbr@mcu.ac.th
พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ผศ.ดร. รก.รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 096-230-3902 094-992-2295 Songphan_new@hotmail.com
นางสาวอุษา กุสลางกูรวัฒน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 081-014-3946 098-263-2994 lin_ausa@hotmail.com
ดร.สมชาย ชูเมือง รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 096-230-3902 062-243-7504 cm.chai18@gmail.com

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี