ส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วัน/เดือน/ปี ที่ก่อตั้ง26 สิงหาคม 2558
ที่ตั้งของส่วนงาน97 หมู่ที่ 14 ถนนชัยภูมิ - หนองบัวแดง
นาฝาย
เมืองชัยภูมิ, ชัยภูมิ 36000
ภาพอาคารสถานที่
Columns 1 Columns 2 Columns 3
ข้อมูลอัพเดทผู้บริหาร
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน เบอร์มือถือ อีเมล์ รูปภาพ
พระศรีสัจญาณมุนี, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ 044-056-022 082-1341049 sumin.yati@mcu.ac.th
พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี, ดร. รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายวิชาการ 044-056-022 082-4439987 withun.bang@mcu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วินัย ภูมิสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ฝ่ายบริหาร 044-056-022 065-7469914 winai.pum@mcu.ac.th
พระมหาสังคม ชยานนฺโท, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ 044-056-022 085-3185899 sangkom.cha@mcu.ac.th
พระภัทธชาพงษ์ สิริภทฺโท, ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย 044-056-022 084-6032886 phatthachaphong.sir@mcu.ac.th

หากข้อมูลที่แจ้งในระบบผิดพลาด โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ได้จากไลน์ไอดี