Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ.ดร. ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 9 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

แจ้งโครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

 12 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์มีข่าวประชาสัมพันธ์โค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

คุณแม่สท.มณีย์ ไชยชนะ บริจาคหินจำนวน ๑๔ ตัน (๑ รถพ่วง)

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 12 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพุธที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] อังคารที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณะสังคมศาสตร์ มอบบัตรอำนวยพรอายุวัฒน์แก่บุคลากร

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระอุดมสิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น

 63 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้

 63 รวมเข้าชม,  6 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.สร้อยบุญ ท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระมหาสุเมฆ สมาหิโต

Best Vr Sites Porn – AdultPornList

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 13 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ AdultPornList.com is the ideal list of good quali

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบคัดเลือก นิสิตใหม่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบสอง

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัย สอบคัดเลือก ป โท ภาคปกติ

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย สอบคัดเลือก ป โท ภาคปกติ บัณฑิตวิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่” BRI NEWGEN

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม โค

อ่านต่อ »