Skip to content

Month: พฤษภาคม 2023

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
LiMCU

รายงานประจำปี 2559

 43 รวมเข้าชม

 43 รวมเข้าชม ]Limcu-2016_compressed สถาบันภาษา | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
LiMCU

สถาบันภาษา มจร ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 74 รวมเข้าชม

 74 รวมเข้าชม ] สถาบันภาษา มจร ร่วมลงนาม MOU กับ สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

 73 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 73 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ .:: มจร.วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ ::.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง พธ.ด.

 85 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 85 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง พธ.ด. บัณฑิตวิทยาล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ศูนย์วิจัยพุทธศาสตร์สีมาภรณ์ ขอถวายมุฑิตาจิตและแสดงความยินดีในโอกาสที่ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร. ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

 86 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 86 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ มจร โคราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
งานวิจัย มจร โคราช

ขอเชิญอาจารย์​ร่วมส่งผลงานทางวิชาการ​และ​เข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “พุทธนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน”

 124 รวมเข้าชม

 124 รวมเข้าชม เนื่องในโอกาสครบ 40 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ นำทีมเข้าร่วมประชุม วารสารในโครงการ TCI-TSRI-Scopus Collaboration Project

 78 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 78 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ พระครูสุธีกิตติบัณฑิต, ผศ. ดร. ผู้อำนวยการสถาบันว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
rawadee

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

 127 รวมเข้าชม

 127 รวมเข้าชม ] คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๔๔๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช

อ่านต่อ »