Skip to content

Month: กรกฎาคม 2021

วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย ปีงบ 2566

 61 รวมเข้าชม

 61 รวมเข้าชม ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การเปิ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
กองสื่อสารองค์กร มจร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 12

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 56 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ตามที่สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัย และเทิดพระเกียรติพระปิยะมหาราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 69 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการวันสถาปนาวิทยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 37 รวมเข้าชม

 37 รวมเข้าชม เอกสาร โครงการอบรมภาษาอังกฤษ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรียม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ เอกสาร โครงการอบรมก่อนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ The po

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมหลักสูตร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โครงการรับน้องใหม่ “กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ต้อนรับนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 58 รวมเข้าชม

 58 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรับน้อง ๒๕๖๓ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 66 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 66 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงกาศึกษาดูงาน The

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 54 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เอกสาร สรุปรายงานผลปฐมนิเทศนิสิตใหม่ The post วิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 33 รวมเข้าชม

 33 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการไหว้ครู The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จั

อ่านต่อ »