Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง ตารางสอน ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๖๕

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ดาวน์โหลด สาขาวิชาสังคมศึกษา ดาวน์โหลด สาขาวิชารัฐศาสตร์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ณฐพัชร์

เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไปเข้าศึกษ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
techo

SwingLifestyle Evaluación 2021

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม Sabemos que los sitios de citas para adultos no son porque común como estánd

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร.9 ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม The post บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้าร่วมพิธีวางพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๔๗ ตำแหน่ง (ส่วนกลาง)

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2566

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม กำลังโหลด… กำลังโหลด… กำลังโหลด… ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก   #สอบถามรายละเอียดเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะพระสังฆาธิการเจ้าสำนักเรียน ประธานในการสอบธรรมสนามหลวง

 15 รวมเข้าชม

 15 รวมเข้าชม ถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะพระสังฆาธิการเจ้าสำนักเรียน ประธานในการ

อ่านต่อ »