Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

โครงการประชุมสัมมนานิเทศ ติดตามพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
tanyapat

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จัดพิธีเจริญ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม : รักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยเขตนครราชสีมานำปรับปรุงภูมิทัศน์

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม รักษาการรองอธิการบดี มจร.วิทยเขตนครราชสีมา นำโดย พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์, ด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

 14 รวมเข้าชม

 14 รวมเข้าชม วันจันทร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ ส

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

เรื่องการแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 8 ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2565

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม The post เรื่องการแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

การประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2 24-7-65

 18 รวมเข้าชม

 18 รวมเข้าชม การประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๔ เดือนกรกฏาคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565

 23 รวมเข้าชม

 23 รวมเข้าชม พิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ อาคารพระเท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พชร จินตวัฒน์

ยินดีต้อนรับ

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ »