Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

รับมอบถวายปัจจัย พัฒนามหาวิทยาลัย ติดตั้งระระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

 544 รวมเข้าชม

 544 รวมเข้าชม           ท่านกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานดำเนินงานฯ ได

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
มจร.ชัยภูมิ

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประเมินแผนระยะที่ 12 และยกร่างแผน ระยะที่ 13

 579 รวมเข้าชม

 579 รวมเข้าชม            พระศรีสัจญาณมุนี,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมบุคลากรประจำสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

 140 รวมเข้าชม

 140 รวมเข้าชม สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 12 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมีนาคม 64 ครั้งที่ 2)

 691 รวมเข้าชม

 691 รวมเข้าชม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม Th

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
waraporn pakpoom

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 741 รวมเข้าชม

 741 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ชาคริต

 646 รวมเข้าชม

 646 รวมเข้าชม รายชื่อนิสิตเข้าประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT SKILL) มหาวิทยาลัยม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
นางอุมาพร โคกกรวด

จดหมายข่าวห้องสมุด ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

 140 รวมเข้าชม

 140 รวมเข้าชม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 238 รวมเข้าชม

 238 รวมเข้าชม ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑. ๒๕๖๔วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Sunet Nurach

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมกำหนดการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

 222 รวมเข้าชม

 222 รวมเข้าชม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-รอบ-2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา-ร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ประจำรุ่น ของหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) และระดับปริญญาตรี

 149 รวมเข้าชม

 149 รวมเข้าชม วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »