Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 593 รวมเข้าชม

 593 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมหลักสูตร The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมนิสิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 507 รวมเข้าชม

 507 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปโครงการนิสิตจิตอาสา The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 690 รวมเข้าชม

 690 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลปฐมนิเทศนิสิตใหม่ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 129 รวมเข้าชม

 129 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการไหว้ครู The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี โครงการรับน้องใหม่ “กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ต้อนรับนิสิตใหม่” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 584 รวมเข้าชม

 584 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการรับน้อง ๒๕๖๓ The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี จัดโครงการกิจกรรมศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 580 รวมเข้าชม

 580 รวมเข้าชม เอกสาร สรุปรายงานผลการดำเนินโครงกาศึกษาดูงาน The post วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

Post Title

 720 รวมเข้าชม

 720 รวมเข้าชม ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อสมศักดิ์ จันทะกล บิดาของ นายสกุลศักดิ์ จันทะกล เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม

 331 รวมเข้าชม

 331 รวมเข้าชม วันพุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พชร จินตวัฒน์

บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เข็มที่ 1 ในวันที่ 14-7-64

 287 รวมเข้าชม

 287 รวมเข้าชม The post บุคลากร วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Google Meet วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 642 รวมเข้าชม

 642 รวมเข้าชม กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โปรแกรม Goog

อ่านต่อ »