Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง1-2564

 201 รวมเข้าชม

 201 รวมเข้าชม ตรวจสอบ bit.ly/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง1-2564 มหาวิทยาลัยมหาจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสำนักงาน วิทยาลัย(สำนักงานวิทยาลัย)

 592 รวมเข้าชม

 592 รวมเข้าชม วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จักรี

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด รับมอบรางวัล “คนดีศรีร้อยเอ็ด” ประจำปี ๒๕๖๔ ตามโครงการ “ร้อยเอ็ดเมืองคนดี ” ประจำปี ๒๕๖๔

 112 รวมเข้าชม

 112 รวมเข้าชม Post Content วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
pali

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อคุรุภัณฑ์ จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 510 รวมเข้าชม

 510 รวมเข้าชม ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม  เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๔

 695 รวมเข้าชม

 695 รวมเข้าชม ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก) แจ้งรายชื่อ (กรณีรายชื่อตกหล่น) วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ชาคริต

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รายวิชาข้อสอบกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรราชวิทยาลัย

 513 รวมเข้าชม

 513 รวมเข้าชม นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมวิชา วันและเวลาลาสอบได้ที่ช่องค้นหา รายชื่อน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระอนันต์ อินฺทวีโร

คู่มือการปฏิบัติงาน-การดูแลรักษา-ซ่อม-บำรุง-และตรวจสอบสภาพยานพาหนะ

 610 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 610 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ Post Content มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานวิทยาลัย และ สำนักงานวิชาการ

 114 รวมเข้าชม

 114 รวมเข้าชม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุนการศึกษา สำนักงานวิท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 104 รวมเข้าชม

 104 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ สังกัดวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 108 รวมเข้าชม

 108 รวมเข้าชม The post ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
ดนุพล ภักดี

วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ภาคเช้า โดย พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.

 442 รวมเข้าชม

 442 รวมเข้าชม วิชาพระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล ภาคเช้า โดย พระมหาพรชัย สิริวโร,

อ่านต่อ »