Skip to content

Month: กรกฎาคม 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมส่งเสริมประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัย ปี ๒๕๖๔

 52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 52 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยสง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิต ร่วมสามีจิกรรม

 51 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 51 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีร่

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

เรื่องแจ้งการโอนนิตยภัตพระสอนศีลธรรม งวดที่ 16 ปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน 64 ครั้งที่ 2)

 61 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 61 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราช

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกรู กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 51 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 51 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ Post Contentวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟังการชี้แจงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยปีงบประมาณ 2566 (ออนไลน์) รอบที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 : 13.30

 50 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 50 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร | แจ้งนักวิจัย เข้ารับฟ

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“นิสิตนานาชาติ มจร อธิษฐานเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ผ่าน zoom ออนไลน์”

 62 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้

 62 รวมเข้าชม,  3 เข้าชมวันนี้ วันที่ 25 ก.ค.2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป คณะผู้

อ่านต่อ »
ผลิตบัณฑิต
กองกิจการนิสิต

“รองอธิการบดี มจร สานพลังภาคี จับมือ พศ. สช. สปสช. สสส. กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และภาคีเครือข่าย รวมพลังฝ่าวิกฤติ จัดประชุมออนไลน์หารือแนวทางการจัดตั้ง Community Isolation ในวัด หวังวางระบบการดูแลพระสงฆ์ และประชาชนผู้ติด COVID-19 ในชุมชนเชิงรุก”

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 63 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ วันนี้ (25ก.ค.64) เวลา 16.00 น. พระเทพเวที รก. เจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

มจร วิทยาเขตพะเยา เตรียมความความพร้อมทำ CI-ศูนย์พักคอย

 61 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 61 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 80 ปี พระเทพญ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

การจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ CI : (Community Isolation)

 141 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 141 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้   วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม 80 ปี พระเ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื้องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 65 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 65 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มจร

อ่านต่อ »