Skip to content

Month: มิถุนายน 2021

ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

กิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน และวิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ ได้จัดกิจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (เครื่องจักสาน)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ โดยพระเดชพระคุณพระชยานันทมุน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด คณะกรรมการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๔ (ระดับวิทยาลัย)

วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาัลย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศฯ-การเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาดาวน์โหลด PDF Embedder requires a url attribute

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

โครงการเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ กิจกรรม “ปันธรรม ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร และสำนักงานวัฒนธ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

ขอความร่วมมือพระเดชพระคุณ เจ้าคณะอำเภอทุกรูป ได้กรุณาแจ้งพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอของท่านให้ตอบแบบสำรวจวุฒิการศึกษาทุกรูปเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการให้บริการการศึกษาแก่คณะสงฆ์ และเพื่อพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการในเขตปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด อนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กดแบบสำรวจประวัติ วุฒิการศึกษาพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอของท่าน https://forms.gle/immRC8ik

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
Avatar

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการองค์ความรู้และให้บริการวิชาการ “ภายใต้กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานระบบทะเบียนและวัดผล”

วันจันทร์ที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ม

อ่านต่อ »