Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เปิดให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 6 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชว

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

คณะครุศาสตร์ มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2567

 5 รวมเข้าชม

 5 รวมเข้าชม ] #คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย #เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
อาจารย์กิตติศักดิ์ ณ สงขลา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครุศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๖๘ ทุกรูปทุกท่าน

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับครุศ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

กำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดการพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๖ ใน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

กำหนดการซ้อมย่อยการรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

 12 รวมเข้าชม

 12 รวมเข้าชม ] ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันอาทิตย์ท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

แนะนำตัวผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ] ผู้สมัครหมายเลข ๑ รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง (สรรหา)

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลการของมหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

มุทิตารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] มุทิตารองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองวิชาการ นำโดย รศ.ดร.เกีย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระมหาธิติ พิมพ์เสน

ประชุมผู้บริหารวิชาการ ส่วนกลาง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

อ่านต่อ »