Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

การประชุมส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารงองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

 10 รวมเข้าชม

 10 รวมเข้าชม ] วันเสาร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระมหาชำนาญ มหาชาโน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ผลงานการวิจัยการท่องเที่ยววิถีพุทธ

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วัดน่าเท

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ผลการวิจัยการนำพุทธนวัตกรรมจากผลการวิจัยไปใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธ

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] ผลงานการวิจัย เรื่อง ฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธในเมืองหลัก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

การพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ สำหรับนิสิต

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] กองคลังและทรัยพ์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริการให้นิสิตสามารถ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
พระวิทูรย์ ฐานฺงกโร

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ]         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพกา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
webadmin

โครงการให้ความรู้ EdPEx

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 8 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ]ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานป

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย Unit-Cost”

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 10 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] กองคลังฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การวิเคราะห์ต้นทุน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
MukraweC

สรุปผลการประชุมผู้นำ APEC 2022 ครั้งที่ 33

 46 รวมเข้าชม

 46 รวมเข้าชม ]   การประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
MukraweC

กัมพูชา คว้าแชมป์ ข้าวดีที่สุดของโลก

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] กัมพูชาคว้าอันดับ 1 ในการประกวดข้าวโลกประจำปี 2

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
MukraweC

สินค้าเกษตร ลาว จ่อทะลักเข้า จีน

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] บรรดาผู้คนที่อาศัยอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้ จะได้ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่แปล

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
MukraweC

วิกฤติพลังงาน พลิกฟื้น พลังงานนิวเคลียร์ในเอเชีย

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 11 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ]   การยอมรับพลังงานนิวเคลียร์เกิดขึ้นหลังจากก๊าซ

อ่านต่อ »