Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
เว็บมาสเตอร์

ให้คำปรึกษาเรื่องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

 11 รวมเข้าชม

 11 รวมเข้าชม ] พระปลัดนฤดล กิตฺติภทฺโทตำแหน่ง รองผู้อำนวย การฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Likit

พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เมตตาให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ถวายรายงาน

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ]วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. พระเดชพระคุณพระพรหมวัชรเมธี เจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
info

ขออนุโมทนาบุญ แด่เจ้าภาพถวายภัตตาหาร แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์2565

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 14 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนา PLOs สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 13 รวมเข้าชม

 13 รวมเข้าชม ] วันนี้  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖) บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

“การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖”

 9 รวมเข้าชม

 9 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ “การประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สมฤทัย บุญคำมูล

รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทรัพย์ และพระมหาอนุชา กาญฺจโน รก.ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ และบุคลากรกองอาคารฯ ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตที่ดินของมหาวิทยาลัย

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

หดสรง จารีตที่ถูกห้ามเมื่อคณะสงฆ์ส่วนกลางพยายามเปลี่ยนอีสานให้เป็นไทย

 7 รวมเข้าชม

 7 รวมเข้าชม ] หดสรง จารีตที่ถูกห้ามเมื่อคณะสงฆ์ส่วนกลางพยายามเปลี่ยนอีสานให้เป็นไทย หดสรง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง​

 8 รวมเข้าชม

 8 รวมเข้าชม ] โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารระดับสูง​ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเสนองานวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษาในเวทีนานาชาติ

 6 รวมเข้าชม

 6 รวมเข้าชม ] บุคลากรศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมเสนองานวิชาการด้านเอเชียตะวันออกศึกษาในเวทีนานา

อ่านต่อ »