Skip to content

Category: วิจัยและพัฒนา

วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม (ออนไลน์) วันที่ 1 ธันวาคม 2564 14.00 น. เป็นต้นไป

 552 รวมเข้าชม

 552 รวมเข้าชม ขอเชิญบุคลากร โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาล

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน | สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

 556 รวมเข้าชม

 556 รวมเข้าชม ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยโดยทุนส่วนงาน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

 170 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 170 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างส

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเชิญร่วมฟังแนวการการพัฒนาผลงานวิจัยที่จะขอการรับรองผลงานวิจัย ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

 524 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 524 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ขอเรียน/เจริญพร นักวิจัย ท

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การประชุมบุคลากรประจำสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564

 218 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 218 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรประจำสถาบั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำสัญญาวิจัย ปีงบประมาณ 2565 | วันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564

 157 รวมเข้าชม

 157 รวมเข้าชม สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ และอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลั

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ 2564

 160 รวมเข้าชม

 160 รวมเข้าชม การตรวจประเมินผลรายงานวิจัย ร่างสมบูรณ์ และร่างสมบูรณ์ฉบับแก้ไข ปีงบประมาณ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่งขัน Esports Tourtnament ในรายการ U2T Esports สุดยิ่งใหญ่ !!พร้อมชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

 700 รวมเข้าชม

 700 รวมเข้าชม U2T ONLINE COMMUNITY ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ มาร่วมแข่งขัน Esports Tourtnament ใน

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 12

 152 รวมเข้าชม

 152 รวมเข้าชม ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ” . เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบ

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อโครงการวิจัยและนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 144 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 144 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศมหาวิทยาลัย ทุนวิจัย 2565_compressed   สถา

อ่านต่อ »
วิจัยและพัฒนา
ถาวรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

 531 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 531 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

อ่านต่อ »