Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

 238 รวมเข้าชม

 238 รวมเข้าชม ]pvdmeeting65manual *ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ (PDF) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

สถิติการลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

 372 รวมเข้าชม

 372 รวมเข้าชม ] *แหล่งข้อมูล : https://datastudio.google.com/s/gDTGTkcictQ กองกลาง สำนักง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๕

 301 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 301 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ] วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาการใช้คู่มือและเทมเพลตจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์

 372 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 372 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] เมื่อวันที่ ๒๙ -๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ บัณฑิตวิทยาลัยจ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 334 รวมเข้าชม

 334 รวมเข้าชม ] ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรและโครงการขอเปิดหลักสูตรบ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจำปี ๒๕๖๕

 238 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 238 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] รายงานการติดตามการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดการค

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 37 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 82 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้

 82 รวมเข้าชม,  2 เข้าชมวันนี้ ]โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 37 “เสียงธร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

สรุปการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๕ ระยะที่ ๓

 354 รวมเข้าชม

 354 รวมเข้าชม ] result_s3-2-3apl2565 *ดาวน์โหลดเอกสาร PDF กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

“การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย”

 465 รวมเข้าชม

 465 รวมเข้าชม ] วิทยากรพร้อมมากมาย สมัครด่วนครับ …. งานนี้ฟรี ครัฟฟฟฟหฟ … รับจำนวนจำกัด เ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ

 408 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 408 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมปร

อ่านต่อ »