Skip to content

Category: ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้ากลุ่มอุดมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

 383 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 383 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการเพื่อเต

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ากลุ่มอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

 235 รวมเข้าชม

 235 รวมเข้าชม ] รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สำนักงานสภา

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

MCU Council Newsletter จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ม จ ร ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

 87 รวมเข้าชม

 87 รวมเข้าชม ] สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

ASC เปิดหลักสูตรระยะสั้น เรียนภาษาและวัฒนธรรมเขมร

 373 รวมเข้าชม

 373 รวมเข้าชม ] ขอเชิญสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น เรียนภาษาและวัฒนธรรมเขมร สอนโดยผู้ทรงคุณ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Ethan Stofford

มูเตลู Soft Power พุทธไทยสู่ตลาดใหญ่ใน ASEAN

 397 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 397 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วัตถุมงคลอยู่คู่กับสังคมไทยมานาน วัดมูลค่าจาก

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
gradmcu

บัณฑิตวิทยาลัยจัดสัมมนาโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 336 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 336 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] บัณฑิตวิทยาลัย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
Pung

โครงการมหาจุฬาอาศรมสร้างสุข ครั้งที่ 38 “เสียงธรรมจากมหาจุฬา”

 304 รวมเข้าชม

 304 รวมเข้าชม ]มหาจุฬาสร้างสุข ครั้งที่ 38 “เสียงธรรมจากมหาจุฬาอ … ส่วนธรรมนิเทศ

อ่านต่อ »