Skip to content

Month: พฤศจิกายน 2022

ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

“ประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕”

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 15 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

พิธีกฐินพระราชทาน วัดมหาชัย พระอารามหลวง

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 25 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
ผู้ดูแล เว็บไซต์กองกลาง

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง

 32 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 32 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
กองคลังและทรัพย์สิน

คำถาม – คำตอบ (FAQs) “COVID-19” โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่ม ๑ ต.ค. ๒๕๖๕ ชาว มจร เตรียมตัวอย่างไร

 22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 22 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนกลาง
irdmcu

“ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕”

 27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 27 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ] วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
จตุรภัทร สืบสาย

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และรับรองเกรด ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 24 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
bordinthon jeenpea

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 23 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสง

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
admin

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดน่าน

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 19 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
พระสอนศีลธรรม

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2566

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 28 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรมส่วนภูมิภาค
วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้

 18 รวมเข้าชม,  1 เข้าชมวันนี้ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

อ่านต่อ »